Ứng tuyển vị trị quản lí nhân sự
Quay lại
Thông tin hồ sơ
Tình trạng hồ sơ
Được phê duyệt

Lượt xem21
Mời phỏng vấn0 doanh nghiệp
Đã phỏng vấn0 doanh nghiệp
Ngày tạo hồ sơ11/01/2020
Phỏng vấn
Online
Thông tin cá nhân
 • Tên : Võ Quảng Bình
 • Ngày sinh : 02/03/1991
 • Giới tính : Nam
 • Số CMND : 212565955 - 11/01/2020
 • Điện thoại : Bạn cần đăng nhập để xem thông tin này
 • Email : Bạn cần đăng nhập để xem thông tin này
 • Địa chỉ : Bạn cần đăng nhập để xem thông tin này
Bằng cấp học vấn
 • Trình độ văn hoá: 12/12
 • Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Đại học
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B
 • Trình độ tin học: Kỹ thuật viên tin học
 • Ngành nghề đào tạo: Quản trị mạng
 • Kinh nghiệm làm việc: 5 (năm)
Nguyện vọng nghề nghiệp
 • Chức danh mong muốn: Phó giám đốc
 • Ngày có thể bắt đầu làm việc:
 • Chuyên môn mong muốn: Quản trị nguồn nhân lực
 • Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
 • Thời gian làm việc mong muốn: Thỏa thuận
 • Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Không xác định
 • Có thể đi công tác theo yêu cầu
 • Có thể thay đổi nơi làm việc
 • Mô tả thêm: