CNTT phần cứng/mạng - IT
Quay lại
Thông tin hồ sơ
Tình trạng hồ sơ
Được phê duyệt

Lượt xem261
Mời phỏng vấn0 doanh nghiệp
Đã phỏng vấn0 doanh nghiệp
Ngày tạo hồ sơ13/12/2016
Phỏng vấn
Online
Thông tin cá nhân
 • Tên : Bùi Thanh Vũ
 • Ngày sinh : 20/03/1982
 • Giới tính : Nam
 • Số CMND : 212174314 - 07/10/2019
 • Điện thoại : Bạn cần đăng nhập để xem thông tin này
 • Email : Bạn cần đăng nhập để xem thông tin này
 • Địa chỉ : Bạn cần đăng nhập để xem thông tin này
Bằng cấp học vấn
 • Trình độ văn hoá: 12/12
 • Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Đại học
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B
 • Trình độ tin học:
 • Ngành nghề đào tạo: Quản trị mạng
 • Kinh nghiệm làm việc: 8 (năm)
Nguyện vọng nghề nghiệp
 • Chức danh mong muốn: Nhân viên
 • Ngày có thể bắt đầu làm việc:
 • Chuyên môn mong muốn: Quản trị mạng
 • Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
 • Thời gian làm việc mong muốn: Toàn thời gian
 • Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Không xác định
 • Có thể đi công tác theo yêu cầu
 • Có thể thay đổi nơi làm việc
 • Mô tả thêm:

  TÓM TẮT QUÁ TRÌNH KINH NGHIỆM LÀM VIỆC.

  Họ tên: Bùi Thanh Vũ

  Sinh ngày: 20/03/1982

  Giới tính: Nam

  Tình trạng hôn nhân: Độc thân

  Nguyên quán: Quảng Ngãi

  Chỗ ở hiện nay: Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi.

  Điện thoại: 0906 629 011. Email: vubui365@gmail.com

  Tốt nghiệp: Đại học Bách Khoa Tp HCM năm 2008, chuyên ngành mạng máy tính

  Xếp loại: Khá

  Chứng chỉ: MCSA

  Số năm kinh nghiệm: 8 năm

  Từ năm 2008-2010: Công ty TNHH MTV Tri Long

  Từ năm 2012 – 2015: Công ty TM DV KT GPL

  Từ năm 2015 đến nay: Công ty Cổ Phần Xây Dựng TTNT Thành Đô

  Các công việc đã thực hiện:

  Thi công lắp đặt hoàn toàn mới hệ thống mạng trong công ty, hệ thống máy tính, wifi, hệ thống tổng đài điện thoại.

  Bảo dưỡng hệ thống mạng, quản trị website, mailserver, quản trị diễn đàn Vbulletin.

  Đảm bảo hạ tầng CNTT, hệ thống kết nối internet, các ứng dụng,  máy chủ, domain server, database server, mail server,webserver, file server , camera, phần mềm và các tài nguyên hệ thống… hoạt động ổn định phục vụ cho công việc tại doanh nghiệp.

  Quản lý vận hành các phần mềm nghiệp vụ (Kế toán, Quản lý công văn, …) trong doanh nghiệp

  Quản trị cổng thông tin, cập nhật nội dung ...

  Lắp đặt hệ thống Camera quan sát

  Thẩm định, kiểm tra, đánh giá, giám sát, nghiệm thu các dự án CNTT.

  Chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động an ninh mạng – truyền thông của Công ty. Backup dữ liệu định kỳ, đánh giá, dự phòng các sự cố rủi ro.

  Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định, cấp quyền sử dụng

  Tiếp nhận yêu cầu và xử lý sự cố trong quá trình sử dụng phần mềm, vận hành máy tính, hệ thống phần cứng, am hiểu máy chủ Server, DC, DNS..

  Thống kê, tổng hợp các loại rủi ro, các trường hợp lỗi trong hệ thống công nghệ thông tin, đề xuất hướng phòng ngừa, xử lý và khắc phục.

  Xây dựng các quy trình, quy chế, quy định, quản lý thiết bị, nghiệp vụ; đánh giá hiệu quả các quy trình, quy định này trong thực tế để liên tục cải tiến, giúp nâng cao hoạt động của doanh nghiệp.

  Xây dựng tài liệu, biểu mẫu, đào tạo hướng dẫn sử dụng các phầm mềm ứng dụng trong nội bộ.

  Cài đặt, bảo trì, quét virus, vệ sinh định kỳ các hệ thống máy chủ, máy trạm … trong doanh nghiệp.

  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của lãnh đạo doanh nghiệp.

  Mong muốn làm việc và học tập trong lĩnh vực CNTT, để phát huy hết kiến thức và khả năng đã học cung như trau dồi them kiến thức. Được học tập và phát triển hơn trong nghề nghiệp. Gắn bó lâu dài với công ty.

   SUMMARY OF THE WORK EXPERIENCE

  Name: Bui, Thanh Vu

  Date of birth: 20/03/1982

  Gender: Male
  Marital status: single
  Origin: Quang Ngai province

  Current address: Nghia Dong Ward, Quang Ngai province.
  Tel: 0906 629 011. Email: vubui365@gmail.com
  Graduation: Ho Chi Minh City University of Technology in 2008, majoring in computer networks

  Graduated: Ho Chi Minh City University of Technology in 2008, majoring in computer networks
  Rank: Good
  Certificates: MCSA
  Experience: 8 years
  from 2008-2010: Company Limited Tri Long
  From 2012 - 2015, GPL KT Trading Service company

  From the year 2010 to present: Thanh Do Construction joint stock company

  The work has been done:

  Install a new network system in the company, the computer system, wifi, telephone systems

  Maintenance of network systems, website administration, mailserver, Vbulletin Forum.
  Make sure the IT infrastructure, systems, internet connectivity, applications, servers, domain server, database server, mail server, file server, webserver, cameras, software, and other system resources ... operation serves for work in business.
  Operating management of the business software (accounting, management, ...) in the enterprise.

  Admin portal, content updates ...
  Installing CCTV system
  Appraisal, test, evaluation, supervision and acceptance of IT projects.
  To be responsible for all matters related network security activity - media company. Data Backup periodic evaluation, preventive risk incidents.
  Check and monitor the observance of regulations, titling.

  Receiving the request and handle the issue in the course of using the software, operating system, computer hardware, savvy Server, DC, DNS.
  Statistics, general types of risk, the case of an error in the information technology systems, suggest to prevent, treat and overcome.
  Build processes, regulation, regulation, management, professional equipment; reviews of the performance of process, this regulation in fact to continuous improvement, help improve the operation of the business.

  Building documents, forms, training manuals of the translation software applications internally.
  Installation, maintenance, virus scan, periodically the systems for servers, workstations, ... in the business.
  Perform other duties as directed by the leaders.

  Desire to work and study in the field of information technology, to promote all the knowledge and ability to learn and cultivate knowledge. Learning and career development more. Long-term commitment to the company.

  Please contact me via vubui365@gmail.com or phone number: 0906 629 011

  Thanks and best Regards.

   

                                                                                                              Bui, Thanh Vu