Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Tin tức nhiều danh mục
THÔNG BÁO
Kế hoạch kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực trong ngành Sản xuất chế tạo Đợt 1 năm 2020
THÔNG BÁO
TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN THEO CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN – ĐỢT 01/2020
THÔNG BÁO
Gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ nữ đăng ký dự tuyển đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (Đợt 02/2019)
THÔNG BÁO
Kết quả kỳ thi tiếng Hàn trong ngành Sản xuất chế tạo và Kế hoạch kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực đợt 1 năm 2020
THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI VIỆC LÀM ĐẦU XUÂN CANH TÝ - 2020
THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI VIỆC LÀM ĐẦU XUÂN CANH TÝ - 2020
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 0255.3713357,3816953