Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Tin tức nhiều danh mục
THÔNG BÁO
TẠM THỜI NGƯỜI LAO ĐỘNG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP THÔNG BÁO TÌM KIẾM VIỆC LÀM HẰNG THÁNG QUA ĐIỆN THOẠI, EMAIL TRONG THỜI GIAN DỊCH COVID-19
THÔNG BÁO
KỲ THI TIẾNG HÀN ĐẶT BIỆT TRÊN MÁY TÍNH DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VỀ NƯỚC ĐÚNG HẠN
THÔNG BÁO
TẠM HOÃN TỔ CHỨC KỲ THỊ TIẾNG HÀN ĐỢT 2 NĂM 2020 THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
THÔNG BÁO
Tuyển sinh đào tạo tiếng Hàn, tiếng Nhật
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 0255.3713357,3816953